:: Szkoła Podstawowa w Rusocicach: METRYKA

  nazwa: Szkoła Podstawowa – Rusocice
  rok powstania szkoły: -
  adres: Rusocice 115, 32-071 Kamień
  telefon/faks: (012)280 30 57
  e-mail: szkola.rusocice@poczta.fm
  typ szkoły: publiczna szkoła podstawowa
  organ prowadzący: Gmina Czernichów
  organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty Kraków
  dyrektor: mgr Ewa Chodźko
  liczba nauczycieli: 6 (etat), 9 (zatrudnienie na godziny)
  liczba pracowników administracji i obsługi: 3
  liczba oddziałów: 8
  liczba uczniów: 54 + 32 (oddział przedszkolny)