:: Szkoła Podstawowa w Rusocicach: BAZA

  - budynek szkoły (powierzchnia): 530 m2,
  - sale lekcyjne (ilość): 5,
  - zastępcza sala gimnastyczna,
  - pracownia komputerowa,
  - biblioteka,
  - oddział przedszkolny: 2 sale.