:: Szkoła Podstawowa w Rusocicach: ADMINISTRACJA

  Pracownicy administracji:
  1. mgr Ewa Chodżko – dyrektor szkoły
  2. Dorota Orlik – sekretarz szkoły

  Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 14.00

  Pracownicy obsługi:
  1. Renata Bukowska
  2. Anna Paszcza